Canvi, Empatia i Qualitat humana

El el món està en constant canvi. Hi ha canvis tecnològics que permeten noves formes de treball, noves estructures organitzatives, apareixeran noves necessitats dels clients. El futur serà d’aquells que tinguin capacitat d’adaptar-se als canvis.

Hi ha persones que ho tenen clar, són aquells que s’adapten i innoven, i en canvi, d’altres es resisteixen a canviar, de fet, no volen que canviï res, són un grup privilegiat que domina el sistema econòmic i polític.  És encara un grup molt  poderós i frena la competitivitat del nostre país i de les nostres empreses. Malgrat tot, les nostres petites i mitjanes empreses s’ensurten gràcies al seu talent, molt de treball, enginy i capacitat d’innovar.

Els ajuntaments també tenim un paper, encara que modest, en ajudar a posar en valor el talent, la creativitat dels  nostres emprenedores i facilitar en la mesura noves dinàmiques econòmiques. Arenys de Munt tenim molt de talent i emprenedors que es volen i es poden menjar el món. Tenim el deure d’estar al seu costat.

Sense empatia no es pot fer política, doncs com ens podem moure per ajudar a solucionar un problema si no tenim la capacitat de posar-nos en el lloc dels altres? I el mateix es pot dir de l’empresa, com podem satisfer les necessitats dels nostres clients si no som capaços de posar-nos a la seva pell? Les millors empreses seran aquelles que tinguin la capacitat d’arribar al cor dels seus clients.

A banda de cuidar el client també cal posar en valor les persones qui treballen en una organització. Una empresa d’èxit ha de destacar també per la qualitat humana de les persones que hi treballen.

El millor empresari,  el millor directiu, el millor treballador, no serà aquell que només tingui més capacitat d’assolir bons resultats i ser eficient, serà aquell que estigui disposat a posar-se a la pell de l’altre. Treballar en equip és això, ajudar-nos mútuament per assolir un objectiu, no pas trepitjar-nos mútuament per aspirar a un lloc de més responsabilitat.