El centre cívic no és un hotel d’entitats, és molt més que això

És un espai de referència per a dinamitzar l’economia local, donant suport a nous emprenedors que vulguin engegar projectes professionals de manera col·laborativa o individual.

És una aula de música dimensionada amb les característiques acústiques òptimes per a permetre que més de 150 alumnes pugin gaudir de les seves instal·lacions per a formar-se de manera adequada.

És una aula de plàstica per a fer cursos de pintura i per a la realització d’obres artístiques amb tècniques variades.

És una sala de conferències per a fer presentacions, col·loquis, xerrades o projeccions audiovisuals.

És una aula d’informàtica i un laboratori per al desplegament de les noves tecnologies fruit del talent dels alumnes de les nostres escoles, de les entitats i dels emprenedors locals.

És un espai coworking per a fomentar la cooperació entre emprenedors locals, generant sinergies i valor afegit a l’economia local.

És un lloc de trobada per a realitzar sessions Networking per a fer xarxa entre les nostres empreses locals, enfortir el nostre teixit productiu i generar noves oportunitats de negoci.

És un centre de formació per a persones que volen millorar les seves competències per a la recerca de feina o per a fer sessions coaching adreçada al nostre comerç local i als nostres professionals.

És també un equipament per a les entitats d’Arenys de Munt que el poden utilitzar per a la realització de les seves activitats socials, culturals o de lleure.

És una eina estratègica de l’Arenys de Munt del futur: una societat dinàmica que ha de disposar d’espais per a generar complicitats entre els nostres actors econòmics, culturals i socials.

És una oportunitat per a cohesionat i endreçar territorialment Arenys de Munt, recuperant una nau en desús “Can Fernando Soler” de 1.500 m2, millorant el seu entorn i facilitant la seva accessibilitat.

En definitiva, el centre cívic és un equipament multidisciplinari al servei de la ciutadania que ens permetrà aprendre, crear, innovar i trobar-nos per a treballar plegats. No és un hotel d’entitats, és molt més que això.

Ajudem aquells que volen ajudar

ADM-EMPREN-jpeg-web-01Una de les principals raons que em van moure a fer política és el meu interès per ajudar persones emprenedores, petites i mitjanes empreses, comerciants, persones com jo que venim del món de l’emprenedoria i que hem patit o patim les extraordinàries dificultats en posar en marxa una activitat econòmica i tirar-la endavant amb garanties d’èxit.

Polítics de tots colors diuen que cal ajudar les petites i mitjanes empreses; ho diuen, sí, però no ho fan tant com ho diuen. En el moment de plasmar aquests discursos en realitats, sovint tot queda en iniciatives aïllades i mancades de perspectiva. Cal ser valent, doncs estem acostumats a les receptes habituals de la visió curterminista que malauradament predomina en política municipal.

“La indústria local és punta de llança en la creació de llocs de treball i garantia de creixement econòmic”

Què cal fer per ajudar a generar ocupació i riquesa? Com plasmem en accions polítiques concretes aquesta voluntat? Quants recursos del pressupost municipal disposem per fer-ho? Realment és possible des de l’àmbit local?

Malgrat els pressupostos austers i l’insuficient finançament dels ajuntaments, hem demostrat una gran capacitat de gestionar millor i ser més eficients. L’any 2017 els ajuntaments de tot l’Estat han tancat amb un superàvit de 5.000 milions d’euros, una capacitat inversora que permet als ajuntaments donar resposta a polítiques estratègiques locals que l’Estat és incapaç de posar en marxa; tots sabem que inverteix poc i malament.

A l’Ajuntament d’Arenys de Munt tenim capacitat d’identificar les necessitats del nostre teixit productiu i el deure d’implementar solucions pactades i treballades amb els mateixos actors econòmics, i d’això se’n diu Pla Estratègic Local. El sector industrial té un pes molt important a Arenys de Munt, la indústria local és punta de llança en la creació de llocs de treball i garantia de creixement econòmic; això explica el perquè de les inversions previstes per modernitzar el polígon industrial Torrent d’en Puig.

El govern d’ERC estem desplegant polítiques que són útils per al teixit productiu i ho demostrem en accions concretes: inversions en els polígons industrials, fent xarxa amb sessions networking, assessorament i formació a emprenedors, concurs d’emprenedoria i línies de subvencions a l’ocupació, entre altres, i amb el Centre Cívic com a inversió estrella, que esdevindrà una eina estratègica que impulsarà la creativitat i la innovació. En definitiva, volem ajudar a descobrir talent.

Enguany l’enfocament del pressupost municipal respon a l’aposta estratègica del govern d’ERC: donar més eines al teixit productiu local per ser més competitiu i enfortir l’estructura econòmica d’Arenys de Munt per generar riquesa i ocupació de manera estable. Si volem fer país, hem de començar per fer-ho des de casa, ajudant aquells que volen ajudar.